Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 7, /2007

obsah

contents

úvodník /editorial

Vaněk J.

původní práce /original article

Pálenský V., Přikryl R., Floriánová A., Weislamplová M. , Kašpárek T., Synek O., Čéšková E., Špinar J.

původní práce /original article

Večeřová-Procházková A., Csémy L., Staňková Z., Molnárová M., Jacobs (Exnerová) P., Kožený J., Kobližková R., Čápova E., Peláková K.

souborný článek /review article

Sakař P.

dopisy redakci

Krizek G. O.

zprávy /news

Weiss P.

zprávy /news

Nešpor K, Csémy L.

referáty z písemnictví

Veselý J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.