Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

NÁVŠTĚVA PŘEDSEDNICTVA WPA V PRAZE
SVĚTOVÁ KONFERENCE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, WORLD FEDERATION OF MENTAL HEALTH (WFMH)

Raboch J.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 368 -370

Zpět