Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

PŘEDPLATNÉ

Předplatné

Časopis vychází 6x ročně
Cena jednotlivého výtisku 100 Kč
Cena celoroční předplatné 600 Kč

Členové České psychiatrické společnosti ČLS JEP
Předplatné v rámci členského příspěvku.
Dotazy a reklamace:
Lenka Příhonská, Galén, tel.: 724 350 610, prihonska@galen.cz

Ostatní předplatitelé v České republice:
SEND Předplatné spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9
Kontakt pro zákazníky (všední dny 8.00 - 18.00 h)
tel.: 225 985 225, 777 333 370

Nové předplatné, dotazy a reklamace: send@send.cz

Ostatní předplatitelé ve Slovenské republice:
L.K. Permanent spol. s r.o.
poštový priečinok 4
834 14 Bratislava 34
Kontakt: Hrušková Zuzana
tel.: 00421/2/49 11 12 02
fax.: 00421/2/49 11 12 09
www.predplatne.sk

Nové předplatné, dotazy a reklamace: hruskova@lkpermanent.sk

S objednávkami starších vydání a celých ročníků se obracejte na adresu prihonska@galen.cz

For overseas orders please write your request to prihonska@galen.cz