Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

REDAKČNÍ RADA

Vedoucí redaktor

prim. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Členové

 • doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Plzeň
 • MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., Košice
 • doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D., Opařany
 • prof. PhDr. A. Heretik, CSc., Bratislava
 • prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Praha
 • doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., Bratislava
 • MUDr. Luboš Janů, Ph.D., Plzeň
 • doc. PhDr. Jana Kocourková, Praha
 • MUDr. Mária Králová, PhD., Bratislava
 • prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., Hradec Králové
 • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Praha
 • prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Praha
 • prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Bratislava
 • prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., Praha
 • MUDr. Igor Riečansky, PhD., Bratislava
 • doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., Praha
 • MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., Ostrava
 • prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., Brno
 • prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., Praha
 • prof. MUDr., Bc. Libor Ustohal, Ph.D., Brno

Korespondenti

 • prof. Richard Balon, MD, FAPA (USA)
 • doc. MUDr. PhDr. Jiří Jindřich Diamant (Nizozemsko)
 • prof. Juan E. Mezzich, MD, PhD (USA)
 • doc. MUDr. Jindřich M. Nerad (Nizozemsko)

Výbor a revizní komise Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • MUDr. Simona Papežová (předseda)
 • prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. (minulý předseda a místopředseda, mezinárodní vztahy, doporučené postupy, styk s veřejností)
 • prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (budoucí předseda a místopředseda, komunikace s MZ / pro reformu psychiatrické péče)
 • prim. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. (vědecký sekretář),
 • MUDr. Martin Hollý, MBA (pokladník, styk s veřejností)
 • doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (vnitřní záležitosti, komunikace s ČLS JEP a SUKL)
 • MUDr. Marta Holanová (agenda stížností)
 • prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA (věda, výzkum a vzdělávání)
 • prim. MUDr. Petr Popov, MHA (etika)
 • prof. MUDr. Jan Pavlov Praško, CSc. (činnost sekcí a psychoterapie)
 • MUDr. et PhDr. David Vaněk (legislativa)
 • prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (předseda revizní komise)
 • MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. (člen revizní komise)
 • MUDr. Ondřej Pěč (člen revizní komise)

Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

 • MUDr. Michal Patarák, PhD. (prezident)
 • Mgr. MUDr. Jozef Dragašek,PhD., MHA (viceprezident)
 • MUDr. Vanda Valkučáková (vedecký sekretár)
 • MUDr. Boris Bodnár, MBA, MUDr. Miroslav Grohol, MUDr. Igor Riečanský, PhD., MUDr. Martin Somora, MUDr. Martin Vančo, MUDr. Ing. Eva Katrlíková (členovia)
 • Dozorná rada: MUDr. Barbora Vašečková, PhD. (predseda)
 • MUDr. Matúš Virčík, MUDr. Veronika Režnáková (členovia)