Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

VÝZVA HLAVNÍHO LÉKAŘE USA K NÁRODNÍ AKCI PRO PREVENCI A OMEZOVÁNÍ PITÍ ALKOHOLU U NEZLETILÝCH

Nešpor K., Csémy L.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 366 -367

Zpět