Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

PLÁN ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP NA R. 2008

Baudiš P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 371 -372

Zpět