Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 7. listopadu 2007

Baudiš P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 373 -374

Zpět