Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

KONCEPCE ODDĚLENÍ SOUDNÍ PSYCHIATRIE A PSYCHOLOGIE PŘI KATEDŘE POSUDKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ IPVZ

Švarc J., Procházka L., Netík K., Krekule P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 363 -364

Zpět