Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

SYNESTEZIE A JEJICH DEFENZIVNÍ FUNKCE

Krizek G. O.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 358 -360

Zpět