Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

13. ČESKO-SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD
XXX. SLOVENSKO ČESKÁ A 15. MEZINÁRODNÍ SOUDNĚ PSYCHIATRICKÁ KONFERENCE ZA ÚČASTI POLSKA, UKRAJINY A  LITVY
VÝUKA HUMANITNÍCH VĚD NA LÉKAŘSKÝCH FAKU


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 375 -384

Zpět