Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

RUSKÝ MEDVĚD POTŘEBUJE VYSTŘÍZLIVĚT

Nešpor K, Csémy L.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(7): 365 -366

Zpět