Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, říjen/2018

obsah

contents

původní práce /original article

Radek Ptáček, Martina Vňuková, Jiří Raboch, Irena Smetáčková, Pavel Harsa, Lucie Švandová

souborný článek /review article

Jan Vevera, Andrea Nichtová1,5, Věra Strunzová1,5, Tomáš Petr, Alexander Nawka

recenze

Winnicott, DW.