Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

ZPRÁVA O XII. SJEZDU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


13. - 16. června 2018, Mikulov

První sjezd Psychiatrické společnosti se konal v roce 1996 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně a stejně tak následujících deset ročníků. V letošním roce nastala převratná změna a sjezd se přesunul z hor na severu Čech, z nadmořské výšky 800 m n. m., na slunnou jižní Moravu, 242 m nad moře. Letošní XII. sjezd se konal v hotelu Galant v Mikulově. Prvotní obavy, jak uspěje nově zvolená destinace mezi účastníky, se záhy rozplynuly. Přivítalo nás starobylé město Mikulov s četnými historickými památkami, které se zároveň nachází v samotném centru vinařství. Hotel Galant, kde se sjezd odehrával, je rozsáhlý komplex budov s několika konferenčními sály a sálky, z nichž pro potřeby sjezdu byly využívány nejčastěji čtyři, jejichž jména (Aurelius, Cabernet, Frankovka a  Tramín) zde nikoho nepřekvapila. Mírně zaskočeni mohli být účastníci orientací v opravdu spletitých prostorách hotelu.

Sjezdu se zúčastnilo 657 účastníků, a to nejen lékařů či psychologů, ale byli zde zastoupeni i nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracovníci komunitní psychiatrické péče a zástupci z řad uživatelů ze spolků Dialogos a Kolumbus. A  také samozřejmě kolem 50 zástupců farmaceutických firem, takže by se dalo říci, že v době konání sjezdu navýšili účastníci počet obyvatel Mikulova, kterých je 7 352, takřka o 10 %.

Motto letošního sjezdu "Vzájemným partnerstvím k reformě psychiatrické péče" vymezuje hlavní téma sjezdu, kterým byla reforma psychiatrické péče, respektive její aktuální stav. Přímo tomuto tématu bylo věnováno několik sympozií, včetně plenární přednášky profesora Mezziny o reformních krocích v  Itálii. Program sjezdu byl velmi obsáhlý a probíhal paralelně ve čtyřech sálech. I přes krásné počasí a rozličné svody Mikulova a jeho okolí byly přednášky hojně navštěvovány. Podle ohlasů účastníků nejvíce zaujala sympozia Sekce ambulantní péče, Sekce gerontopsychiatrické, Sekce poruch příjmu potravy a Sekce soudní psychiatrie. Z jednotlivých přednášek to byla plenární přednáška profesora Rihmera Suicide in mood disorders, přednáška prim. Frankové Agresivní chování u pacientů s demencí a přednáška MUDr. Hermana Záludnosti v psychiatrické ambulanci. Nemálo účastníků litovalo, že díky paralelnímu programu nestíhali vše, co by je zajímalo. Kromě přednášek bylo v  hlavním sále k vidění také 24 zajímavých posterů.

Na sjezdu bylo rovněž uděleno několik cen. Novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku za rok 2017 obdržel Jeroným Janíček za dokumentární cyklus Život za zdí. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP ocenil také nejlepší přednášku cenou výboru (cestovní grant) přihlášenou do soutěže Jakubem Albrechtem s názvem Modifikované elektrokonvulze - titrace, ultrakrátké pulzy, unilaterální aplikace a  udržovací léčba. Cenou za nejlepší poster byl oceněn autor Miloslav Kopeček za poster Trajektorie kognice a depresivního ladění v závislosti na funkčních schopnostech starších dospělých.

Mikulovská premiéra se, myslím, velmi vydařila a společně s účastníky doufám, že sjezdy Psychiatrické společnosti zde zakotví na několik dalších ročníků.

prim. MUDr. Irena Zrzavecká
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie
Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(5): 225 -226

Zpět