Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, březen/2022

obsah

contents

původní práce /original article

Marek Páv, Martina Vňuková, Simona Papežová, Jiří Toman

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP