Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, květen/2021

obsah

contents

souborný článek /review article

Lucie Švandová, Radek Ptáček , Michal Goetz, Daniela Marková, Martina Vňuková, Jiří Raboch

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP