Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2017

obsah

contents

souborný článek /review article

Jakub Albrecht, Lucie Kališová, Tadeáš Mareš, Kateřina Mádlová, Jiří Michalec, Markéta Kubínová, Pavel Doubek, Jiří Raboch, Martin Anders

kazuistika /case report

Petra Uhlíková, Martin Trefný, Lucie Kališová, Jana Hroudová1,3,4

kongresy, konference, kursy