Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, /2005

obsah

contents

zprávy /news

Nešpor K., Csémy L.

zprávy /news

Nešpor K., Dragomirecká E., Csémy L.

zprávy /news

Čéšková E.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

historky z psychiatrie

Klik J.