Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, srpen/2015

obsah

contents

souborný článek /review article

Ondřej Pěč, Petr Bob, Jan Pěč, Paul H. Lysaker

souborný článek /review article

Iva Stehnová, Monika Sisrová, Libor Ustohal, Veronika Hublová, Dagmar Beránková, Hana Přikrylová-Kučerová

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP