Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/December/2014

obsah

contents

původní práce /original article

Marie Ocisková, Ján Praško, Lenka Dostálová, Dana Kamarádova, Klára Látalová, Andrea Cinculová, Radim Kubínek, Barbora Mainerová, Kristýna Vrbová, Anežka Ticháčková

souborný článek /review article

Aneta Sandoval, Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Daniela Jelenová, Klára Látalová