Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/December/2011

obsah

contents

úvodník /editorial

MUDr. Michal Maršálek, CSc.

souborný článek /review article

Richard Barteček, Jan Juřica, Jana Zrůstová , Eva Pindurová, Tomáš Kašpárek, Alexandra Žourková

souborný článek /review article

Jan Lužný, Olubunmi Arogunmati

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

kongresy, konference, kursy

prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.