Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, /2005

obsah

contents

úvodník /editorial

Chromý K.

původní práce /original article

Čéšková E.

souborný článek /review article

Pavlovský P.

diskuse

Cvrček P.

zprávy /news

Nešpor K., Zima T., Csémy L.

zprávy /news

ešpor K., Csémy L.

zprávy /news

Nešpor K.

zprávy /news

Nešpor K., Holeštová D., Zima T.

zprávy /news

Nešpor K., Csémy L.

kongresy, konference, kursy

Hrdlička M.

referáty z písemnictví

Fuchs B.