Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, březen/2021

obsah

contents

původní práce /original article

Tereza Příhodová1,2,6, Miloslava Raisová1,3,4, Kateřina Příhodová, Nikola Doubková1,7, Jitka Prajsová, Steven R. Lawyer1, 5, Erin B. Rasmussen1,5, Marek Preiss