Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, březen/2019

obsah

contents

původní práce /original article

Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Lívia Hadašová, Lucia Dimunová, Jana Cínová, Tatiana Šantová, Andrea Šulíčová, Silvia Cibríková, Jana Cuperová

kongresy, konference, kursy