Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

SEZNAMY KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ORGÁNŮ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Kandidáti pro volbu
na PŘEDSEDU

PS ČLS JEP na funkční období 2013-2016

prof. MUDr. Eva Čéšková, Psychiatrická klinika Brno

MUDr. Ivan David, Psychiatrická léčebna Praha

MUDr. Martin Hollý, Psychiatrická léčebna Praha

Kandidáti pro volbu
BUDOUCÍHO PŘEDSEDY

PS ČLS JEP na funkční období 2016-2019

doc. MUDr. Martin Anders, Psychiatrická klinika Praha

doc. MUDr. Pavel Mohr, Psychiatrické centrum Praha

doc. MUDr. Jan Vevera, Psychiatrická klinika Praha

Kandidáti pro volbu do VÝBORU

PS ČLS JEP na funkční období 2013-2016

doc. MUDr. Martin Anders, Psychiatrická klinika Praha

doc. MUDr. Jiří Beran, Psychiatrická klinika Plzeň

prof. MUDr. Eva Čéšková, Psychiatrická klinika Brno

MUDr. Ivan David, Psychiatrická léčebna Praha

MUDr. Pavel Doubek, Psychiatrická klinika Praha

prim. MUDr. Zdena Drlíková, Psychiatrická léčebna Jihlava

MUDr. Petr Hejzlar, Psychiatrické oddělení Pardubice

MUDr. Erik Herman, Psychiatrická ambulance Praha

MUDr. Martin Hollý, Psychiatrická léčebna Praha

prim. MUDr. Jaromír Hons, Psychiatrické oddělení Liberec

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Psychiatrická klinika Hradec Králové

prof. MUDr. Cyril Höschl, Psychiatrické centrum Praha

doc. MUDr.Tomáš Kašpárek, Psychiatrická klinika Brno

prim. MUDr. Jiří Konrád, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

MUDr. Jiří Masopust, Psychiatrická klinika Hradec Králové

MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

doc. MUDr. Pavel Mohr, Psychiatrické centrum Praha

prim. MUDr. Petr Možný, Psychiatrická léčebna Kroměříž

MUDr. Alexander Nawka, Psychiatrická klinika Praha

prof. MUDr. Hana Papežová, Psychiatrická klinika Praha

MUDr. Ondřej Pěč, Klinika Eset Praha

prim. MUDr. Petr Popov, Adiktologická klinika Praha

prof. MUDr. Ján Praško, Psychiatrická klinika Olomouc

prim. MUDr. Petr Příhoda, Psychiatrická léčebna Praha

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Psychiatrická klinika Brno

prim. MUDr. Juraj Rektor, Psychosociální centrum Přerov

prim. MUDr. Jan Tuček, Psychiatrické oddělení České Budějovice

MUDr. Petra Uhlíková, Psychiatrická klinika Praha

MUDr. PhDr. David Vaněk, Psychiatrická ambulance Slaný

doc. MUDr. Jan Vevera, Psychiatrická klinika Praha

prim. MUDr. Vladislav Žižka, Psychiatrická léčebna Dobřany

Kandidáti pro volbu do REVIZNÍ KOMISE

PS ČLS JEP na funkční období 2013-2016

doc. MUDr. Martin Anders, Psychiatrická klinika Praha

MUDr. Pavel Doubek, Psychiatrická klinika Praha

MUDr. Zuzana Lattová, Psychiatrické centrum Praha

MUDr. Jiří Masopust, Psychiatrická klinika Hradec Králové

doc. MUDr. Pavel Mohr, Psychiatrické centrum Praha

MUDr. Ondřej Pěč, Klinika Eset Praha

prof. MUDr. Ján Praško, Psychiatrická klinika Olomouc

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Psychiatrická klinika Brno

MUDr. Jiří Syrovátka, Psychiatrická ambulance Praha

prim. MUDr. Jan Tuček, Psychiatrické oddělení České Budějovice

MUDr. Petra Uhlíková, Psychiatrická klinika Praha

prim. MUDr. Vladislav Žižka, Psychiatrická léčebna Dobřany


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(1): 35

Zpět