Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI dne 10. května 2010


Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2010;106(4): 246

Zpět