Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PSYCHIATRICKÉ SESTRY Z 31 ZEMÍ SVĚTA SE SETKALY V PRAZE

Mgr. Tomáš Petr, předseda psychiatrické sekce České asociace sester


Ve dnech 15.-17. 4. 2010 se v Praze konal II. Evropský kongres psychiatrického ošetřovatelství. Kongres byl organizován psychiatrickou sekcí České asociace sester (ČAS) ve spolupráci s Evropskou asociací psychiatrických sester HORATIO.

Do Prahy se sjelo téměř 300 delegátů z 31 zemí světa. Vedle zástupců zemí EU se účastnily také psychiatrické sestry z Japonska, Thajska, Taiwanu, Austrálie, Kanady a USA. Přes veškeré potíže se získáním víz se nakonec podařilo přivítat též delegaci z Ruska, Kosova a Turecka.

Toto velmi rozmanité společenství diskutovalo v průběhu tří dnů aktuální otázky psychiatrického ošetřovatelství a postavení sester v péči o duševně nemocné. Zaznělo na 90 přednášek a workshopů a nechyběla ani posterová sekce.

Kongres s podtitulem Building Bridges zahájil předseda psychiatrické sekce ČAS Mgr. Tomáš Petr. V průběhu zahajovacího ceremoniálu postupně vystoupili prezident HORATIO Des Kavanagh, generální sekretář HORATIO Roland van de Sande, zástupkyně prezidia ČAS Karolina Moravcová, prof. Hana Papežová jako reprezentant psychiatrické společnosti ČLS JEP a také Jana Petrenko z Koalice pro zdraví zastupující pacientské organizace v ČR.

Mottem konference bylo "Budování mostů" (Building Bridges) jak mezi profesionály, klienty a rodinami, tak mezi jednotlivými zeměmi a kulturami. Jak později zdůraznil prezident HORATIO, stejně důležitá jako stavění mostů je také jejich údržba. Je proto třeba podobné akce organizovat častěji a vytvářet tak prostor k výměně zkušeností a názorů.

Mezi aktuální otázky, které se diskutovaly, patřily role sester v perinatální psychiatrii, vzdělávání psychiatrických sester, přístup k pacientům se sebevražedným jednáním, možnosti spolupráce s rodinami pacientů, význam hodnocení rizik v akutní psychiatrii a mnoho dalších. Z významných hostů lze jmenovat např. prof Johna R. Cutcliffa z USA, prof. Denise Ryana z Irska, prof. Wendy Cross z Austrálie a také viceprezidentku EUFAMI (organizace zastupující rodiny duševně nemocných) Connie Magro z Malty. Součástí kongresu byl také společenský večer, který přispěl k vytvoření neformálního prostoru pro vzájemné poznávání.

Psychiatrická sekce ČAS jako hostící organizace zvládla pořádání tohoto, v  českých zemích dosud zcela ojedinělého setkání sester velmi dobře a prokázala, že české sestry jsou schopny organizovat akce takto velkého formátu. Pro psychiatrickou sekci ČAS jako člena HORATIO to znamená významné posílení postavení v rámci této evropské asociace psychiatrických sester.

Poděkování patří organizačnímu výboru ve složení Tomáš Petr, Blanka Novotná, Nataša Koudelková, Zuzana Fišarová, Eva Marková, Alena Poustková, E. Marková a  všem ostatním, kteří se na zdárném průběhu kongresu podíleli. Jednotlivé prezentace a také přehledný souhrn všech abstrakt, včetně kontaktů na autory přednášek budou v dohledné době umístěny na stránkách www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz nebo na www.horatio-web.eu.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2010;106(4): 253 -254

Zpět