Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

PLÁN ČINNOSTI PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI NA ROK 2009

Baudiš P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(7): 387 -388

Zpět