Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

34. ZASEDÁNÍ IASR
ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ UEMS


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(7): 380 -386

Zpět