Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

OHLÉDNUTÍ ZA XIV. SVĚTOVÝM PSYCHIATRICKÝM KONGRESEM V PRAZE 20. - 25. ZÁŘÍ 2008 (Obrazová příloha)

Anders M.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(7): 338 -340

Zpět