Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM MUDR. JAROSLAVY PONDĚLÍČKOVÉ-MAŠLOVÉ

Zvěřina J.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(6): 316

Zpět