Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI, která se konala u příležitosti 13. česko-slovenského psychiatrického sjezdu

Baudiš P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(6): 314

Zpět