Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI PRO VALNOU HROMADU PS, červen 2006 - září 2007


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(6): 312 -313

Zpět