Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

PROPAGACE PRAŽSKÉ SVĚTOVÉ KONFERENCE WPA NA SJEZDU AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
ZASEDÁNÍ ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS (RCP)

Raboch J.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(6): 308 -310

Zpět