Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PROF. MUDR. JAN GROSS A PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA V OPAVĚ

Hosák L.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(5): 262 -263

Zpět