Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PROF. MUDR. JAROMÍR ŠVESTKA, DRSC, SA PREKVAPIVO STANE SEDEMDESIATNIKOM

Novotný V.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(5): 260 -261

Zpět