Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PŘÍPRAVA 14. SVĚTOVÉ PSYCHIATRICKÉ KONFERENCE WPA V PRAZE (2008)
NĚKOLIK POSTŘEHŮ O THAJSKÉ PSYCHIATRII

Raboch J.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(5): 251 -252

Zpět