Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PROF. MUDR. JAROSLAV BOUČEK, CSC, PĚTAŠEDESÁTILETÝ

Mrňa B.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(6): 336 -337

Zpět