Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

14. EURÓPSKY KONGRES PSYCHIATROV
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O  KOMPLEXNÍ TERAPII PSYCHÓZ
5. ČESKÁ KONFERENCE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PSYCHIATRICKÉ


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(6): 327 -332

Zpět