Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

diskuse

PROHLÁŠENÍ WORLD MEDICAL ASSOCIATION KE VZTAHU MEZI LÉKAŘI A KOMERČNÍMI SPOLEČNOSTMI


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 226 -227

Zpět