Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU DOC. OLDŘICHA VINAŘE


Vážený a milý Oldřichu,

za celou redakční radu Ti přeji hodně zdraví, osobního štěstí a mnoho dalších aktivních let mezi Tvými blízkými. Současně doufám, že budeš i mezi námi, kteří Tě tak rádi posloucháme, protože nacházíme ve Tvých slovech životní moudrost a tak potřebný nadhled. Osobně jsem si nedávno připomněl některé mezníky české psychofarmakologie, kam patří neodmyslitelně Tvoje knižní publikace, ze kterých čerpaly celé generace psychiatrů. Mě především vždy fascinuje Tvoje schopnost vystihnout a pojmenovat jednoduchým způsobem velmi složité problémy, ale také zaujmout, inspirovat a "popudit" k přemýšlení.

Děkuji Ti za to všechno a přeji, ať jsi ještě mnoho let s námi!

doc. Martin Anders


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(1): 54

Zpět