Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2018

obsah

contents

úvodník /editorial

původní práce /original article

Eva Kitzlerová, Jana Hroudová, Zdeněk Fišar, Hana Hansíková, Lucie Kališová, Martina Zvěřová, Alena Lambertová, Jiří Raboch

souborný článek /review article

Lucie Švandová, Radek Ptáček , Tomáš Nikolai, Martina Vňuková, Jiří Raboch