Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, březen/2018

obsah

contents

souborný článek /review article

Sylva Racková, Eva Kitzlerová, Martin Anders, Jiří Raboch

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP