Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, srpen/2017

obsah

contents

úvodník /editorial

souborný článek /review article

Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Lívia Hadašová

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP