Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, duben/2017

obsah

contents

recenze

Růžička J, Čálek O.

recenze

Pečeňák J, Kořínková V et al.