Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červenec/2015

obsah

contents

původní práce /original article

Kristýna Vrbová, Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová, Radim Kubínek, Barbora Mainerová, Marie Ocisková, Anežka Ticháčková

souborný článek /review article

Dana Kamarádová, Ján Praško, Klára Látalová