Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červenec/July/2014

obsah

contents

souborný článek /review article

Demetra Hadjipapanicolaou, Lucie Kališová, Petr Kozelek, Ilja Žukov, Tomáš Glaser

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP