Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červen/June/2013

obsah

contents

souborný článek /review article

Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal, Zuzana Grambalová, Klára Látalová, Radka Filipčíková

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

recenze

Svoboda M. (ed.), Humpolíček P., Šnorek V.