Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/December/2012

obsah

contents

souborný článek /review article

Petr Šilhán, Denisa Perničková, Ladislav Hosák

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

historické pohledy