Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, /2005

obsah

contents

úvodník /editorial

Praško J.

původní práce /original article

Novotný V., Kolibáš E.

souborný článek /review article

Čéšková E.

souborný článek /review article

Šajgalíková I., Nábělek L., Vongrej J., Sýkorová EL, Žubor J.

z historie

Doněk E., Doňková J., Doněk A.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

recenze

referáty z písemnictví

Fuchs B.