Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, /2009

obsah

contents

úvodník /editorial

Chvála V.

z historie

Vacek J.

referáty z písemnictví

Veselý J.

zprávy /news

Novotný V.

kongresy, konference, kursy

Novotný V.

recenze

Kratochvíl S.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP